Algemene Voorwaarden

Op deze pagina lees je de volledige inhoud van de Algemene Voorwaarden die ​B-Academy hanteert voor alle diensten en producten. Heb je vragen over de voorwaarden? Stuur een mailtje naar klantgeluk@B-Academy.nl.

1. De voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ​B-Academy​ en de ​member, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door ​B-Academy zijn verricht.

2. Identiteit van de ondernemer

B-Academy.nl
Dr. A van der WilligenSr.laan 1
6882BJ Velp

Support: klantgeluk@B-Academy.nl
Finance: admin@B-Academy.nl
Telefoon: +31658885352

Bjorne.nl
KvK: 09177102
BTW: NL001856255B88

3. De overeenkomst
a. De overeenkomst tussen de member en B-Academy komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de member. De member aanvaardt het aanbod door inzending van het inschrijfformulier. Deze inzending kan enkel elektronisch plaatsvinden. B-Academy bevestigt de ontvangst van het inschrijfformulier elektronisch.
b. Met het inschrijven verklaart de member zich akkoord met het gebruiken van zijn of haar emailadres voor het sturen van informatie, nieuws of andere mailings van bjorne.nl en alle daartoe behorende handelsnamen. Hieronder vallen o.a. B-Academy, De Zoon van Willem, King of Connecting en Koning in Verbinding.
c. Met het inschrijven verklaart de member zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

4. Eigendom
​De auteursrechten zijn van B-Academy en blijven bij ​B-Academy berusten. Gebruik van het lesmateriaal, anders dan voor studie van de ingeschrevene, alsmede overdracht aan derden, is niet toegestaan. Uit het lesmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B-Academy.

5. Proefperiode van 30 dagen
Na totstandkoming van de overeenkomst en het verkrijgen van toegang tot het cursusmateriaal, heeft de member 30 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn kan de member de overeenkomst ontbinden door een mail te sturen naar klantgeluk@B-Academy.nl. Member ontvangt dan het cursusgeld terug op zijn of haar rekening. (de rekening waar vandaan de betaling is gedaan)

6. Aansprakelijkheid
Het toepassen van alles wat in de cursussen, in de communicatie en op de website wordt genoemd is volledig voor eigen rekening van de member. B-Academy kan in geen enkele manier of vorm aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de in de cursussen, in de communicatie en op de website genoemde theorieën, tools en technieken.

7. Klachten
Indien de member een klacht heeft, kan deze een e-mail sturen naar: klantgeluk@B-Academy.nl .

8. Wijziging voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden B-Academy worden gewijzigd. B-Academy zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van B-Academy.

>